mama!milk / L’accordo contrabbando DIGEST [ HD ]

出演

mama!milk

credit

Digest from album “ mama!milk / L'accordo contrabbando"

Photo : Takeshi Fukushima @ BankART,Kanagawa
Kosuke Shimizu @ Ramuyato, Hokkaido
Masuki Konno @ Ramuyato, Hokkaido
Masakado Nishibayashi @ Noison, Osaka
Masashi Noda @ Enoshima sea candle, Kanagawa
Ryo Mitamura @ Honen-inn temple, Kyoto

Sound edit by Gak Sato

Title drawing by Sachiko Matsushita, Yumi Iwasa, Shingo Iwasa

Courtesy of nitehi works, 24th of August, LLAMA FACTORY, Freedom Sunset Production, Toshio Matsuura, no gravity century

Directed by Atelier 579