mama!milk ‘ Parade ‘ ensemble / Parade

_

出演

mama!milk ‘Parade’ ensemble

credit

flute,Acco
clarinet, Koichirou Yabumoto
french horn, Yasuaki Kanda
accordion, yuko ikoma
contrabass, kosuke shimizu
piano, Takeo toyama

title, Tomoko Minami
director, Hayata Tatsumi